Zaznacz stronę

Co potrafi pompa insulinowa?

4 Gru 2018O cukrzycy

Na temat tego, co potrafi pompa insulinowa słyszałam wiele. Większość niestety można włożyć między bajki. Nie wiem dlaczego przypisuje się pompie insulinowej cechy sztucznej trzustki? To prawda, że od 2012 roku trwają prace nad stworzeniem urządzenia, które działałoby jak sztuczna trzustka, ale do tej pory takie urządzenia nie są dostępne w sprzedaży. Spotykając się z rodziną, znajomymi, nauczycielami w szkole, lekarzami różnych specjalności w przychodniach, odnoszę wrażenie, że większość z nich jest przekonana, iż posiadanie pompy insulinowej zdejmuje z diabetyka wszelką troskę o podawanie insuliny, a działania z jego strony ograniczają się do wymiany wkłuć i uzupełnianiu insuliny w zbiorniczku. Otóż nie ma tak dobrze!

Czy pompa insulinowa mierzy cukier?

Nie. Pompa insulinowa nie mierzy cukru. Nowsze modele, np. Medtronic od modelu 722, potrafią współpracować z sensorami, które wkłuwa się dodatkowo i poprzez specjalny, dodatkowy transmiter, odczytywać poziom cukru.

Czy pompa insulinowa sama podaje insulinę?

Tak, ale… Nie znam pompy, która podawałaby insulinę bazową czy do posiłku sama, bez uczestnictwa człowieka. Pompa podaje zdefiniowaną wcześniej dawkę podstawową (bazową) w cyklu dobowym, a insulinę do posiłku trzeba podać do każdego posiłku ręcznie. Jeśli pompa posiada kalkulator to może on wspomóc obliczenie wymaganej dawki insuliny.

Czy pompa potrafi zatrzymać podawanie insuliny w razie hipoglikemii?

Tak, ale… Potrafią to tylko nowsze modele, np. Medtronic 640G albo Animas Vibe. Zatrzymanie podawania dawki bazowej następuje jeśli poziom cukru spadnie poniżej ustalonej wartości (np. 70 mg/dl). Niestety, aby korzystać z takiej funkcjonalności trzeba się dodatkowo zaopatrzyć w sensor do ciągłego pomiaru glikemii.

Czy pompa sama podaje korektę?

Nie. Korekta w przypadku wysokiego poziomu cukru musi zostać zatwierdzona ręcznie. Pompa może jedynie zasygnalizować dźwiękowo przekroczenie wcześniej ustalonego progu (np. 200 mg/dl), ale tylko jeśli dodatkowo używa się sensora do ciągłego pomiaru glikemii.

Czy pompa potrafi regulować dawkę bazową?

Tak, ale… Tylko Minimed 670G. Na dziś jest to jedyna pompa, która potrafi działać w trybie automatycznym. Oznacza to, że pompa potrafi zmniejszać lub zwiększać dawkę bazową insuliny w zależności od poziomu glikemii. Aby używać tego trybu trzeba mieć dodatkowo sensor do ciągłego pomiaru glikemii.

Czy korzystanie z dodatkowego sensora do ciągłego pomiaru glikemii pozwala uniknąć kłucia palców?

Nie. Sensory należy kalibrować wskazaniem glukometru nie rzadziej niż co 12 godzin. Trzeba też pamiętać, że wskazania z sensora mogą znacznie różnić się od wskazań z glukometru, dlatego powinno traktować się je raczej jako wskaźnik trendu glikemii, a nie do dokładnych pomiarów cukru.

Czy pompa jest wodoodporna?

Nie. Wiele modeli jest odporna na zachlapanie wodą, ale niestety nie można z nią pływać w basenie.

Co zatem potrafi pompa?

To zależy jaki model i w jakiej konfiguracji. Najogólniej, pompa insulinowa jest w stanie podać insulinę przez połączone do niej wkłucie. Jeżeli będzie to nowszy model, to można zakupić dodatkowe sensory do pomiaru glikemii. Dzięki temu, przez specjalny transmiter, do pompy można przekazywać wartości pomiaru glikemii i zapisywać je w jej pamięci. Co to daje? Tyle, że nie trzeba tak często kłuć palców. Jednak sensor i tak należy przynajmniej co 12 godzin skalibrować na podstawie pomiaru glukometrem. Dodatkowo, pomiary uzyskane z sensora są obarczone dużo większym błędem niż pomiar glukometrem. Czasem różnica może sięgnąć nawet 100 mg/dl (!), a więc sporo.

Nawet najbardziej zaawansowane modele, takie jak Medtronic 670G nie podadzą same insuliny do posiłku. Jedyną automatyką na jaką można liczyć to korekta bazy, kiedy poziom glikemii przekroczy zadany próg, ale i to tylko wtedy gdy razem z pompą diabetyk ma podłączony sensor do ciągłego pomiaru glikemii.

4 Gru 2018O cukrzycy