Zaznacz stronę

Zasady użytkowania Strony dlaDiabetyka.pl

Nota prawna

Strona dlaDiabetyka.pl („Strona internetowa„) jest własnością i jest zarządzana przez Laurencja Mijal („Ja„, „My„, „Nas„).

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi o zasadach na jakich umożliwiam dostęp do mojej Strony Internetowej i korzystać z niej jako Gość lub zarejestrowany użytkownik.

Zanim rozpoczniesz korzystanie ze Strony Internetowej, proszę o zapoznanie się z tą notą prawną. Korzystając ze Strony Internetowej lub klikając przycisk oznaczający przyjęcie lub zgodę z Polityką Prywatności, w przypadku udostępnienia tej opcji, oświadczasz, że przyjmujesz i zgadzasz się na związanie Notą prawną. Jeśli nie chcesz zgodzić się na postanowienia Polityki Prywatności nie możesz mieć dostępu do Strony Internetowej ani z niej korzystać.

Informacja o plikach Cookies

Co to są pliki Cookie?

Cookies są to małe pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na komputerze użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika.

W jakim celu strona korzysta z plików cookies?

Strona nie wykorzystuje się własnych plików cookies, a jedynie zewnętrzne, aby wykorzystać funkcje interaktywne w celu popularyzacji strony za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com, którego administratorem cookies jest: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii.

Jakie pliki cookies mogą być wykorzystywane?

Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Czy Użytkownik ma wpływ na akceptowanie plików cookies?

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Jak można wyłączyć obsługę plików cookies?

Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookie. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie można uzyskać od dostawców przeglądarek internetowych.

Wyłącznie dla celów edukacyjnych i informacyjnych

Informacje zawarte na Stronie Internetowej oraz udostępnione do pobrania zasoby mają charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny. Nie gwarantują powtarzalności efektu ani nie mogą być traktowane jako porada medyczna lub dietetyczna w jakimkolwiek sensie.
Brak porad medycznych i dietetycznych

Informacje zawarte na Stronie Internetowej oraz udostępnione do pobrania zasoby nie są poradami medycznymi i zdrowotnymi dlatego nie będą rozumiane ani interpretowane jako takie. Mimo, że informacje udostępnione na Stronie Internetowej mogą odnosić się do kwestii medycznych i/ lub zdrowotnych, informacje zawarte na Stronie Internetowej nie stanowią zastępstwa porad medycznych czy zdrowotnych od zawodowca, który jest świadom faktów i okoliczności Twojej konkretnej sytuacji.

Dołożyłam moich najlepszych starań by zapewnić, że informacje udostępnione na Stronie Internetowej oraz zasoby udostępniane do pobrania są rzetelne i stanowią cenne informacje. Bez względu na cokolwiek, co mogłoby być z tym sprzeczne, nic, co jest dostępne na tej Stronie Internetowej lub przez nią, nie powinno być rozumiane jako zalecenie tego, że nie należy porozumieć się ze specjalistą w zakresie medycyny czy zdrowia w celu analizy Twojej konkretnej sytuacji. Prowadząca Stronę Internetową w sposób wyraźny zaleca uzyskanie porady od zawodowego specjalisty.

 

 

Ani ja, ani żadni autorzy tekstów zamieszczanych na tej Stronie Internetowej, nie będą odpowiedzialni za jakiekolwiek błędy czy braki na niniejszej Stronie Internetowej ani też za jakiekolwiek szkody, jakich moglibyście Państwo doznać w następstwie nieuzyskania kompetentnej porady medycznej czy zdrowotnej od specjalisty znającego Państwa sytuację.
Brak porad zawodowych

 

Informacje zawarte na Stronie Internetowej oraz udostępnione przez Stronę Internetową zasoby nie mają być poradami specjalistycznymi, i nie będą rozumiane ani interpretowane jako takie. Informacje zawarte na niniejszej Stronie Internetowej nie zastępują porady od zawodowego specjalisty, który jest świadom faktów i okoliczności Państwa konkretnej sytuacji.Dołożyłam moich najlepszych starań by zapewnić, że informacje udostępnione na Stronie Internetowej oraz zasoby udostępnione do pobrania są rzetelne i stanowią cenne informacje. Bez względu na cokolwiek, co mogłoby być z tym sprzeczne, nic, co jest dostępne na tej Stronie Internetowej lub przez nią, nie powinno być rozumiane jako zalecenie tego, że nie należy porozumieć się ze specjalistą w celu analizy Państwa konkretnej informacji. Prowadząca Stronę Internetową w sposób wyraźny zaleca uzyskanie porady od zawodowego specjalisty.

Ani ja, ani żadni autorzy tekstów zamieszczanych na tej Stronie Internetowej, nie będą odpowiedzialni za jakiekolwiek błędy czy braki na niniejszej Stronie Internetowej ani też za jakiekolwiek szkody, jakich moglibyście Państwo doznać w następstwie nieuzyskania kompetentnej porady medycznej czy zdrowotnej od specjalisty znającego Państwa sytuację.

Brak stosunku zawodowego specjalisty z klientem

Państwa użycie Strony Internetowej – włącznie z wdrożeniem dowolnych sugestii opisanych na niniejszej Stronie Internetowej i/ lub wykorzystaniem dowolnych zasobów dostępnych na niniejszej Stronie Internetowej – nie powoduje stworzenia stosunku zawodowego specjalisty z klientem pomiędzy Państwem a mną ani dowolnym ze specjalistów i autorów.Nie mogę uznać Państwa za klienta chyba, że i dopóki nie ustali się, że sytuacja jest odpowiednia, i do czasu spełnienia różnych wymogów, np. ustaleń dotyczących opłat.  Zatem uznajecie Państwo i zgadzacie się, że przez użycie niniejszej Strony Internetowej nie utworzono żadnego stosunku zawodowego z klientem.

 

Odpowiedzialność osobista użytkownika

Przez użycie niniejszej Strony Internetowej, przejmujecie Państwo odpowiedzialność osobistą za wyniki swoich działań.  Zgadzacie się przejąć pełną odpowiedzialność za wszelkie obrażenia czy szkody, których możecie doznać w następstwie użycia bądź nieużycia informacji dostępnych na niniejszej Stronie Internetowej czy zasobów dostępnych do pobrania z niniejszej Strony Internetowej. Zgadzacie się na stosowanie rozsądku i przemyślane postępowanie przed podjęciem jakichkolwiek działań czy wdrożeniem jakiegokolwiek planu czy zasady sugerowanej czy zalecanej na niniejszej Stronie Internetowej.

Brak gwarancji

 

Zgadzacie się Państwo, że Prowadząca Stronę Internetową ani żaden z jej Autorów i Specjalistów nie dokonywał żadnych gwarancji dotyczących wyników jakichkolwiek działań, niezależnie od tego, czy zostały zalecone na niniejszej Stronie Internetowej, czy też nie. Prowadząca Stronę Internetową udostępnia zasoby edukacyjne i informacyjne, które mają na celu pomóc użytkownikom Strony Internetowej osiągnąć sukces [w działalności gospodarczej/ w życiu/ w zakresie zdrowotnym/ w zakresie psychologicznym] oraz na innych polach. Niemniej jednak uznajecie Państwo fakt, że Państwa ostateczny sukces lub ostateczna porażka będzie wynikiem Państwa własnych działań, Państwa konkretnej sytuacji, a także niezliczonych innych okoliczności pozostających poza kontrolą i/ lub wiedzą Prowadzącej Stronę Internetową.Uznajecie Państwo także, że historyczne wyniki nie gwarantują podobnych rezultatów.  Zatem, wyniki uzyskane przez inne osoby – obojętnie, czy byliby to klienci Prowadzącej Stronę lub nie – stosujące zasady opisane na niniejszej Stronie Internetowej nie stanowią gwarancji, że Państwo ani dowolne inne osoby czy jednostki będą w stanie osiągnąć podobne wyniki.

 

Błędy pominięcia

Niniejsza Strona Internetowa stanowi zasób publiczny przekazujący informacje ogólne, które mają na celu być poprawne, kompletne i aktualne, czego się jednak nie obiecuje ani nie gwarantuje.  Podjęłam rozsądne kroki by zapewnić, że informacje zawarte na niniejszej Stronie internetowej będą precyzyjne, ale nie mogę zagwarantować, że niniejsza Strona Internetowa jest wolna od błędów. Uznajecie Państwo, że informacje zawarte na niniejszej Stronie Internetowej mogą być błędne, i zgadzacie się na przeprowadzenie dokładnej analizy w celu potwierdzenia wszelkich informacji uzyskanych z niniejszej Strony Internetowej i/ lub zasobów na niej dostępnych, przed podjęciem jakichkolwiek działań.  Wyraźnie zgadzacie się na to, by nie polegać na żadnych informacjach zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Recenzje

 

Okazjonalnie mogę publikować recenzje produktów, usług lub innych zasobów. Może to obejmować recenzje książek, usług, produktów i/ lub oprogramowania. Wszelkie takie recenzje stanowić będą wyrażone w dobrej wierze opinie ich autorów. Recenzowane produkty i usługi mogą zostać mi przekazane za darmo lub po obniżonych kosztach, stanowiąc zachęty do sporządzenia recenzji.Bez względu na takie zniżki, udostępniać będę rzetelne recenzje tych produktów i/ lub usług. Uznajecie Państwo, że powinniście sami przeprowadzić dogłębne analizy, i że nie powinniście polegać tylko na recenzjach przekazanych na niniejszej Stronie Internetowej.

 

Ujawniam istnienie zniżek lub zachęt otrzymanych w zamian za sporządzenie recenzji produktu.

Odnośniki jednostek powiązanych

Okazjonalnie, mogę uczestniczyć w programach reklamowych jednostek powiązanych, i mogę pozwolić na ujęcie odnośników jednostek powiązanych na niektórych moich stronach. Oznacza to, że mogę uzyskać prowizję jeśli/ kiedy klikniecie Państwo na taki odnośnik lub dokonacie zakupu poprzez niego.Moim zamiarem jest to, że będę wiązała się jedynie z produktami, usługami, trenerami, doradcami i innymi specjalistami, co do których wierzę, że zapewnią wartość czytelnikom mojej Strony Internetowej.

 

Powiadomię Państwa, jeśli jakikolwiek z odnośników będzie stanowił odnośnik jednostki powiązanej.

Uznajecie Państwo, że w zakresie Państwa wyłącznej odpowiedzialności pozostaje zbadanie, czy dowolne z ofert jednostek powiązanych są odpowiednie dla Państwa działalności, i czy będą stanowiły dla Państwa korzyść. Nie będziecie Państwo polegać na żadnych zaleceniach, odniesieniach czy informacjach przekazanych przez Stronę Internetową, ale przeprowadzicie zamiast tego własną analizę i oprzecie się na niej w celu podjęcia decyzji o tym, czy zakupić produkt lub usługę jednostki powiązanej lub czy powziąć jakiekolwiek działanie medyczne lub zdrowotne

Brak poparcia

Okazjonalnie, będę odnosić się do innych produktów, usług, trenerów, doradców i/ lub specjalistów. Takie odniesienia nie są planowane jako uznanie czy informacja, że informacje udostępnione przez drugą stronę są dokładne. Podaję takie informacje jako odniesienie dla użytkowników. W zakresie Państwa odpowiedzialności leży przeprowadzenie własnej analizy i podjęcie samodzielnej decyzji o wszelkich takich produktach, usługach, trenerach, doradcach i/ lub specjalistach.

 

Brak gwarancji
NIE DAJĘ ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH WYDAJNOŚCI CZY PRACY NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ. PONADTO NIE DAJĘ ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ CZY GWARANCJI, ŻADNEGO RODZAJU, WYRAŹNYCH CZY DOROZUMIANYCH, ODNOSZĄCYCH SIĘ DO INFORMACJI, TREŚCI, MATERIAŁÓW, DOKUMENTÓW, PROGRAMÓW, PRODUKTÓW, KSIĄŻEK CZY USŁUG UJĘTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ LUB PRZEZ NIĄ. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO, ZRZEKAM SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, WYRAŹNEJ BĄDŹ DOROZUMIANEJ, WŁĄCZNIE Z DOROZUMIANYMI GWARANCJAMI MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA I STOSOWNOŚCI DO UŻYCIA W KONKRETNYM CELU.
Ograniczenie odpowiedzialności

  

ZGADZACIE SIĘ PAŃSTWO NA ZWOLNIENIE MNIE Z WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI CZY WSZELKICH STRAT, KTÓRYCH DOZNAĆ MOŻECIE PAŃSTWO LUB DOWOLNA OSOBA CZY JEDNOSTKA Z PAŃSTWEM ZWIĄZANA, W NASTĘPSTWIE WYKORZYSTANIA INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ I/ LUB ZASOBÓW, KTÓRE MOŻECIE PAŃSTWO POBRAĆ NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ. ZGADZACIE SIĘ PAŃSTWO, ŻE NIE BĘDĘ ODPOWIEDZIALNA WOBEC PAŃSTWA ZA ŻADNEGO RODZAJU SZKODY, WŁĄCZNIE ZE SZKODAMI BEZPOŚREDNIMI, POŚREDNIMI, SPECJALNYMI, PRZYPADKOWYMI, RÓWNOWAŻNYMI LUB NASTĘPCZYMI CZY STRATAMI DOWOLNEGO RODZAJU Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ.INFORMACJE, PORADY, OPROGRAMOWANIE, PRODUKTY I USŁUGI ZAWARTE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ BĄDŹ DOSTĘPNE PRZEZ NIĄ MOGĄ ZAWIERAĆ NIEŚCISŁOŚCI BĄDŹ BŁĘDY TYPOGRAFICZNE. DO INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE OKAZJONALNIE DODAWANE SĄ ZMIANY. JA I/ LUB MOI DOSTAWCY MOGĄ DOKONYWAĆ USPRAWNIEŃ I/ LUB ZMIAN NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ W DOWOLNYM CZASIE.

 

JA I/ LUB MOI DOSTAWCY NIE CZYNIĄ JAKICHKOLWIEK ZAPEWNIEŃ DOTYCZĄCYCH STOSOWNOŚCI, RZETELNOŚCI, DOSTĘPNOŚCI, TERMINOWOŚCI I DOKŁADNOŚCI INFORMACJI, OPROGRAMOWANIA, PRODUKTÓW, USŁUG I POWIĄZANYCH GRAFIK ZAWARTYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ W JAKIMKOLWIEK CELU. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ ODNOŚNE PRAWO, WSZELKIE TAKIE INFORMACJE, OPROGRAMOWANIE, PRODUKTY, USŁUGI I POWIĄZANE GRAFIKI UDOSTĘPNIANE SĄ “TAK JAK SĄ” BEZ GWARANCJI CZY WARUNKÓW JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU. JA I/ LUB MOI DOSTAWCY NINIEJSZYM ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH GWARANCJI I WARUNKÓW ODNOSZĄCYCH SIĘ DO TYCH INFORMACJI, APLIKACJI, PRODUKTÓW, USŁUG I POWIĄZANYCH GRAFIK, WŁĄCZNIE Z WSZELKIMI DOROZUMIANYMI GWARANCJAMI CZY WARUNKAMI WYKORZYSTANIA HANDLOWEGO, STOSOWNOŚCI DO UŻYCIA W KONKRETNYM CELU, TYTUŁÓW ORAZ POSTANOWIEŃ O NIENARUSZENIU PRAW STRON TRZECICH.

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ STOSOWNE PRAWO, JA I/ LUB MOI DOSTAWCY W ŻADNYM RAZIE NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, KARNE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE CZY NASTĘPCZE SZKODY, ANI TEŻ ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY OBEJMUJĄC, BEZ OGRANICZEŃ, SZKODY Z TYTUŁU NIEMOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA, STRATY DANYCH CZY UTRATY PRZYCHODÓW, WYNIKAJĄCE Z UŻYCIA CZY PRACY NINIEJSZEJ STRONY, CZY TEŻ POWIĄZANE Z NIMI W JAKIKOLWIEK SPOSÓB, JAK I Z OPÓŹNIENIEM UŻYTKOWANIA NINIEJSZEJ STRONY CZY POWIĄZANYCH USŁUG, Z NIEMOŻLIWOŚCIĄ ICH WYKORZYSTANIA, Z WYKONANIEM LUB NIEWYKONANIEM USŁUG, CZY TEŻ Z DOWOLNYMI INFORMACJAMI, Z OPROGRAMOWANIEM, PRODUKTAMI, USŁUGAMI I POWIĄZANĄ GRAFIKĄ UZYSKANĄ PRZEZ NINIEJSZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ, BĄDŹ TEŻ W PRZYPADKU DOWOLNEGO RODZAJU WYNIKANIA ICH Z UŻYCIA NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY BYŁOBY TO OPARTE NA UMOWIE, NA ODPOWIEDZIALNOŚCI DELIKTOWEJ, ŚCISŁEJ BĄDŹ INNEGO RODZAJU NAWET, JEŚLI JA LUB DOWOLNI Z MOICH DOSTAWCÓW ZOSTALIBY POWIADOMIENI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA SZKÓD. Z UWAGI NA TO, ŻE NIEKTÓRE STANY STANÓW ZJEDNOCZONYCH/ PORZĄDKI PRAWNE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE CZY OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY NASTĘPCZE CZY PRZYPADKOWE, POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE DOTYCZYĆ PAŃSTWA. JEŚLI NIE JESTEŚCIE PAŃSTWO ZADOWOLENI Z DOWOLNEJ CZĘŚCI NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ, BĄDŹ TEŻ Z DOWOLNYCH Z TYCH WARUNKÓW, PAŃSTWA JEDYNYM I WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM POMOCNICZYM JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ.

 

Informacje kontaktowe

Laurencja Mijal

Nowa 39, 47-320 Gogolin

kontakt(at)dladiabetyka(dot)pl